TRAINING

July 2018

Workshop cone beam CT in de praktijk: diagnostiek

 

Deel 2 van de praktijk voor het bekomen van het FANC attest, deze workshop kan ook apart worden gevolgd.

 

Röntgendiagnostiek vormt een van de belangrijkste diagnostische hulpmiddelen in de tandartspraktijk. Tot op heden wordt vooral gebruik gemaakt van 2dimensionele afbeeldingen van ruimtelijke structuren. Deze hebben echter een aantal tekortkomingen die kunnen vermeden worden met 3-dimensionele beeldvorming. De cone beam CT is momenteel aan een snelle opmars bezig en heeft indicaties in elk gebied van de tandheelkunde. Deze cursus is bedoeld om aandacht te besteden aan het grondig bekijken van de röntgenbeelden en tal van diagnostische gevallen te bespreken. Er wordt ook stilgestaan bij de indicatiestelling en de rechtvaardiging in functie van de stralingsdosis. Om de juiste interpretatie te maken van 3-D beelden via cone beam CT, worden tal van voorbeelden en oefeningen in anatomie en diagnostiek gepresenteerd.

 

De cursus is bedoeld voor tandartsen die met 3-D röntgenbeelden geconfronteerd worden en deze moeten lezen/interpreteren. Tandartsen worden ook aangeleerd de juiste beslissing te nemen (rechtvaardiging in functie van stralingshygiëne)

02/07/2018

accreditering DG 3

aangevraagd FANC

September 2018

Workshop cone beam CT in de praktijk: presentatie van eigen casus

 

In deze workshop verwachten we van elke deelnemer een powerpoint presentatie die de noodzakelijke elementen bevat voor de diagnostiek van een patiënt. Deze presentatie bestaat uit 20 tot 30 slides waarbij:

 

  1. Klinische inlichtingen en klacht van de patient worden omschreven
  2. Klinisch en intraoraal onderzoek worden uitgelegd
  3. Diagnostisch materiaal om de diagnostiek aan te vatten en uitkomst van de diagnostische testen (intraorale en panobeelden ea opnames) worden getoond
  4. Verantwoording waarom daarnaast ook een CBCT nodig is
  5. Keuze van de CBCT: toestelspecificaties & opnamespecificaties (kV, mA, s, resolutie en field of view) + verantwoording + idee van dosis voor deze opname?
  6. Bespreking van de CBCT: anatomisch & diagnostisch, met differentiële diagnose

07/09/2018

accreditering DG 3

aangevraagd FANC

December 2018

CBTC's bekijken om een diagnose te stellen.

 

Aim:

Röntgendiagnostiek is een essentieel onderdeel van de dagelijkse praktijkvoering. Maar tegenwoordig wordt daartoe steeds vaker gebruik gemaakt van 3dimensionale beelden, meestal vervaardigd via een cone beam CT toestel.

 

In deze cursus leren we samen naar deze beelden kijken. Hoe beginnen we eraan? Op welke anatomische structuren moeten we letten? Wat is een artefact en wat is een afwijkend beeld en zo ook een pathologische verandering.

 

Deze cursus is opgevat als interactief debat op basis van getoonde CBCT beelden en bedoeld voor elke tandarts die in de dagelijkse praktijk geconfronteerd wordt met zowel panoramische and cone beam CT beelden.

 

 

Diagnostic challenges and therapeutic dilemma’s in the jaw bone.

 

Aim: to update dentists with the current range of systemic conditions and treatments affecting jaw bone remodeling, causing postsurgical complications and lack of proper healing and to update dentists with the current strategies, challenges and therapies

13/12/2018

accreditation requested

aangevraagd FANC

20/12/2018

accreditation requested

aangevraagd FANC

CONTACT US

 

Kapucijnenvoer 33

3000 Leuven, Belgium

 

info@omfsimpath.be

 

RESEARCH COORDINATOR

Prof. dr. Reinhilde Jacobs

reinhilde.jacobs@uzleuven.be

 

RESEARCH ADMINISTRATION

Gabriela Casteels

gabriela.casteels@kuleuven.be

 

© 2018 OMFS-IMPATH