TRAINING

2023

June

Workshop Cone Beam CT in de praktijk: basis

Deel 1 praktijk van interuniversitaire CBCT programma


Reinhilde Jacobs


De cone beam CT is momenteel aan een snelle opmars bezig en heeft indicaties in elk gebied van de tandheelkunde. Deze cursus gaat dieper in op het gebruik van de cone beam CT in de tandheelkunde. Naast demonstraties worden de deelnemers geoefend in het praktisch gebruik, de indicatiestelling en de interpretatie van beeldmateriaal.


Deze workshop kan ook apart worden gevolgd, zonder deel uit te maken van het FANC opleidingscertificaat.


Workshop Cone Beam CT in de praktijk: diagnostiek

Deel 2 praktijk van interuniversitaire CBCT programma


Reinhilde Jacobs

De cursus is bedoeld voor tandartsen die met 3-D röntgenbeelden geconfronteerd worden en deze moeten lezen/interpreteren. Tandartsen worden ook aangeleerd de juiste beslissing te nemen (rechtvaardiging in functie van stralingshygiëne).

Deze workshop kan ook apart worden gevolgd, zonder deel uit te maken van het FANC opleidingscertificaat.


29/06/2023

30/06/2023

September

Workshop Cone Beam CT in de praktijk: presentatie van eigen casus

Deel 3 praktijk van interuniversitaire CBCT programma


Reinhilde Jacobs


In deze workshop verwachten we van elke deelnemer een powerpoint presentatie die de noodzakelijke elementen bevat voor de diagnostiek van een patiënt.

Deze workshop kan enkel gevolgd worden indien men de andere onderdelen reeds gevolgd heeft.


2-day course for radioprotection certification in dentistry - day 1


Klaus Bacher


This course complies with the legally set training hours and course material and subsequent evaluation. After both days of successful attendance, you may obtain a basic certificate, allowing to request a FANC/AFCN license for use of basic dental radiology.


2-day course for radioprotection certification in dentistry - day 2


Reinhilde Jacobs


This course complies with the legally set training hours and course material and subsequent evaluation. After both days of successful attendance, you may obtain a basic certificate, allowing to request a FANC/AFCN license for use of basic dental radiology.


01/09/2023

04/09/2023

05/09/2023

October

Webinar: wanneer nemen we een CBCT?


Reinhilde Jacobs


Elke tandarts twijfelt wel eens vaker aan de diagnose, en bij die twijfel komt ook de vraag of een intra-orale of panoramische radiografie voldoende informatie bieden. In deze lezing wordt stilgestaan bij de indicaties voor 3D opnames aan de hand van CBCT alsook de daarmee gepaard gaande implicaties inzake stralingsprotectie en -biologie. Doel van de lezing is de tandarts te informeren wanneer een CBCT een meerwaarde biedt bij diagnose en behandeling, rekening houdend met stralingshygiëne.


19/10/2023

November

Webinar: stralingshygiëne in de praktijk: een update


Reinhilde Jacobs


Dit webinar richt zich tot elke (tand)arts voor wie röntgenbeelden een belangrijk diagnostisch middel zijn. Ruim een vierde van alle radiografieën in België wordt in een tandartspraktijk genomen. Het unieke kader van de tandartspraktijk vereist dan ook een juiste interpretatie van de huidige regelgeving.

Doel van deze lezing is de (tand)arts wegwijs te maken in de huidige regelgeving met praktische implementatie in de praktijk.


30/11/2023

December

CBCT in de tandartspraktijk: een update


Reinhilde Jacobs


Deze cursus is opgevat als interactief debat op basis van getoonde CBCT beelden en is bedoeld voor elke tandarts die in de dagelijkse praktijk geconfronteerd wordt met zowel panoramische als Cone Beam CT beelden. In deze lezing wordt stilgestaan bij interpretatie van CBCT beelden voor herkenning van anatomische structuren en pathologische veranderingen.


Webinar: Diagnostic challenges in oral medicine – a clinical quiz


Michael Bornstein


This webinar will present typical findings of the oral mucosa as seen in everyday patients and will outline diagnostic workflows and therapeutic measures needed. The webinar will highlight the relevance of the dentist in primary detection and also triage of relevant diseases seen in the oral cavity.


07/12/2023

21/12/2023